Du er her » Unika » Cases » Målemaskine 3D

Ny målemaskine bringer nye muligheder til Unika

Vi har talt med Frank som er blevet specialiseret i Unikas seneste investering, firmaets tredje målemaskine, som er en ny overfladescanner fra Zeiss.

En color mapping bruges til at sammenligne det scannede emne med en 3D-tegnet model eller et godkendt Master-emne. Forskellene mellem disse kan udtrykkes i farveforskelle. Vi kan dermed få et meget tydeligt billede af hvorhenne tolerancerne overholdes, og hvor vi skal have kunden i dialog omkring eventuelle tilretninger.

Findes der ikke allerede en tegning på emnet, kan vi med data fra vores nye Zeiss overfladescanner udføre reverse engineering.

Dette betyder at vores konstruktør kan lave både tegning og 3D-model af emnet ud fra de opmålte data. På denne måde kan der udarbejdes tekniske filer af et emne, selvom det bare er en savet træmodel eller lavet af modellervoks. Vi kan også hjælpe vores kunder med at dokumentere ældre emner, hvor der for eksempel ikke er tegningsmateriale tilgængeligt.

Alle vores opmålinger udføres desuden i et målerum, hvor rumtemperaturen altid er stabil på 20 grader, for at tage hensyn til emnernes varmeudvidelse og kuldesammentrækning.

Vores tegninger og mange af vores kunders tegninger er målsat med GPS-målsætning (Geometrical Product Specifications). GPS er en international standard, som stadig er og har været under udvikling siden 1992 og består nu, i 2018, af mere end 225 standarder for tegninger og målsætninger.

GPS-målsætningen sikrer også, at der altid er samme måletilgang til emnet og dermed et ensartet resultat, lige meget om det måles her i DK eller andetsteds.Ud fra emnefunktionen specificerer konstruktøren med GPS-målsætning hvordan emnet skal rettes op ved fremstillingen og igen senere ved kontrolopmålingen. GPS-målsætningen danner grundlag for en detaljeret målerapport, som for alle de specificerede måls vedkommende samt emnefunktionen nøjagtigt viser, om tolerancerne er overholdt, og emnet dermed kan godkendes.

Den nye overfladescanner er et rigtigt godt supplement til vores 2 Taktile-målemaskiner, og ved hjælp af color mapping-funktionen får vi hurtigt og med stor præcision et visuelt overblik over emnet.

Frank har arbejdet som værktøjsmager i vores værktøjsafdeling siden 1989. Han har nu afdelingens målemaskiner som ansvarsområde og har stået for opmåling, kontrol og kalibrering, siden Unika købte deres første Zeiss-maskine i 2010.

Vores målemaskiner består af Zeiss Contura G2, Zeiss DuraMax og nu Zeiss Comet L3D 8M.

Se resten af vores professionelle maskinpark her: (http://unika.dk/vaerktoejsafdeling/maskinpark-vaerktoejsafdeling/)

Steen Johansen

Direktør og Værkstedschef Værktøjsafdeling   BRUG FOR FLERE OPLYSNINGER? Mobil : +45 40 68 87 44 Mail : sjohansen@unika.dk