Du er her » Unika » Profil » Vision/mission/værdier

Vision/mission/værdier

Vision

Vi ønsker til enhver tid at fremstå som en seriøs og kompetent samarbejdspartner, og vi arbejder kontinuerligt på at levere produkter af højeste kvalitet til vore kunder.

Mission

Unikas mission er at skabe og bevare en solid platform, som kan sikre stabile og fremtidssikrede arbejdspladser i Danmark.

Værdier

Vores værdier er åbenhed, ærlighed og pålidelighed, og vi er af den overbevisning, at disse er medvirkende årsag til, at vore kunder forbliver trofaste.